Junior Sailing

2022 June

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
 • BAYS Summer #1
 • 420 Race : BAYS #1
5
 • BAYS Summer #1
 • 420 Race : BAYS #1
6
7
8
9
10
11
12
13
 • FJ Intro #1 (11-13yo)
 • Intro to Race #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Dev/Champ #1
14
 • FJ Intro #1 (11-13yo)
 • Intro to Race #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Dev/Champ #1
15
 • FJ Intro #1 (11-13yo)
 • Intro to Race #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Dev/Champ #1
16
 • FJ Intro #1 (11-13yo)
 • Intro to Race #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Dev/Champ #1
17
 • Opti Heavy Weather
18
 • Opti Heavy Weather
19
 • Opti Heavy Weather
20
 • 420 Intro Extra Class
 • FJ Intro #2 (+14yo)
 • Keelboat Intro #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Green #1
21
 • 420 Intro Extra Class
 • FJ Intro #2 (+14yo)
 • Keelboat Intro #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Green #1
22
 • 420 Intro Extra Class
 • FJ Intro #2 (+14yo)
 • Keelboat Intro #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Green #1
23
 • 420 Intro Extra Class
 • FJ Intro #2 (+14yo)
 • Keelboat Intro #1
 • Learn to Sail #1
 • Opti Green #1
24
 • Family Night and Friday Fun Series Regatta #1
25
26
27
 • 420 Intro #1
 • Guppies #1
 • Learn 2.0 #1
 • Opti Dev/Champ #2
28
 • 420 Intro #1
 • Guppies #1
 • Learn 2.0 #1
 • Opti Dev/Champ #2
 • 420 Race : Triple Crown #1
29
 • 420 Intro #1
 • Guppies #1
 • Learn 2.0 #1
 • Opti Dev/Champ #2
 • 420 Race : Triple Crown #1
30
 • 420 Intro #1
 • Guppies #1
 • Learn 2.0 #1
 • Opti Dev/Champ #2
 • 420 Race : Triple Crown #1